Under mitten av februari kommer pålyset.se/Jolix AB att flytta från Enter galleria till en butikslokal på Kungsgatan 26K, mitt emot Björken.

Vi har valt att ändra verksamhetens inriktning och fokusera på våra kunder utanför Boden och jobba mer med e-handeln och våra konsulttjänster kring e-handel där vi har en stor efterfrågan på våra tjänster. Det innebär att vi inte längre behöver en lika stor butik och en annan typ av lokal.

Vi kommer fortsätta med butiken och vårt nuvarande sortiment i den nya lokalen och all personal kommer att behålla sina jobb. Vi kommer då kunna ägna mer tid och kraft åt våra kunder på nätet där vi når en betydligt större målgrupp än den som finns i Boden.

Vi trivs så klart jättebra i gallerian med hyresvärd och våra grannar och det har varit roligt att vara en del av gemenskapen i gallerian. Beslutet att flytta känns så klart tråkigt, men det är något vi behöver göra för att fortsätta hålla en god service till alla våra kunder.

Fredrik Gustavsson, VD, 070-3538873